Ons aanbod

Externe Mediator

Er doen zich conflicten voor die aan het verharden zijn ?

Wij komen tussen als externe Mediator in geval van conflict of belangentegenstellingen. Absolute confidentialiteit is verzekerd.

We kunnen de leidingevende coachen om zelf de rol van Mediator op zich te nemen.

Wij kunnen u helpen om een interne Mediation dienst in te richten.

Wij kunnen u zelfstandige Mediators voorstellen met veel ervaring in Mediation, in individuele coaching of teaminterventies (zie link « onze mediators”)

Opleiding


Zijn er mensen in uw bedrijf/ organisatie die willen optreden als Mediator op het werk ?

Wij beschikken over een netwerk van geaccrediteerde trainers en geaccrediteerde opleidingsinstitu-ten (zie link «onze partners ») die we u kunnen voorstellen, zowel voor interne opleidingen als voor open opleidingen.

Wij kunnen een opleiding “op maat” ontwikkelen, om de competenties van de HR-verantwoordelijken te perfectioneren, van de kaderleden, van de leidinggevenden. Zij zullen nog effectiever kunnen interveniëren, tot conflictoplossing komen en moeilijke gesprekken tot een goed einde brengen.

Ook supervisie en ondersteuning van beginnende mediators door een expert behoort tot de mogelijkheden.

Audit

U wilt begrijpen waarom uw onderneming herhaaldelijk geplaagd wordt door conflicten ? Of het bedrijf gaat door een moeilijke periode , en dit weerspiegelt zich in ziekteverlof, burn out, het vertrek van goede mensen? De bedrijfs-cultuur strookt niet met de huidige strategie ?

Wij kunnen een onderzoek uitvoeren zodat u de juiste maatregelen kan treffen om menselijke schade te voorkomen alsook negatieve bedrijfsresultaten.

Wij hebben een goede kennis van de dynamiek van personen, teams en organisaties. We zijn op de hoogte van het juridische kader waarbinnen u moet opereren, maar geven de voorkeur aan een psychosociale benadering, boven formele procedures.

Advies

U wenst een overkoepelende strategie uit te rollen die de bedrijfscultuur én de sociale relaties aanpakt?

Wij kunnen u bijstaan bij de ontwikkeling van communicatie-projecten, HR-systemen, leider-schapsontwikkeling, preventie-maatregelen… kortom projecten die elkaar versterken en die resulteren in bedrijfsresultaten.

Wij beschikken over consultants die de ervaring, competenties en credibiliteit hebben om u te begeleiden bij uw complexe verbeterprojecten.