Procedure

Praktische aanpak

Meestal worden volgende stappen doorlopen. Zie ook vragen & antwoorden onder FAQ.

1. Contact met de initiatiefnemer: praktische informatie-uitwisseling

2. De informatiefase: het eerste gesprek: waarover gaat het? Welke kwesties moeten besproken worden?  De prijsopgave¹, op basis van de evaluatie van de situatie

3. Het psychologisch contract van betrokken partijen en de ondertekening van het geschreven mediation-contract, annex gedragscode bemiddeling (1)(2)

4. De gesprekken

5. Het akkoord, de toetsing, de ondertekening

6. De afhandeling van de formele stappen/ juridische aspecten


(1) Naast het gewone honorarium is er mogelijkheid om rechtsbijstand aan te vragen voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen (zie kosteloze of gedeeltelijk kosteloze bemiddeling: http://mediation-at-work.be/wp-content/uploads/2022/07/de_bemiddeling_folder-van-justitie.pdf
(2) www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/deontologische-code-0
(3) er wordt een model-mediation-overeenkomst gebruikt