Procedure

Praktische aanpak

Meestal worden volgende stappen doorlopen. Zie ook vragen & antwoorden onder FAQ.

1. Contact met de initiatiefnemer: praktische informatie-uitwisseling

2. De informatiefase: het eerste gesprek: waarover gaat het? Welke kwesties moeten besproken worden?  De prijsopgave, op basis van de evaluatie van de situatie

3. Het psychologisch contract van betrokken partijen en de ondertekening van het geschreven mediation-contract, annex gedragscode bemiddeling (1)(2)

4. De gesprekken

5. Het akkoord, de toetsing, de ondertekening

6. De afhandeling van de formele stappen/ juridische aspecten

(1) www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/deontologische-code-0

(2) er wordt een model-mediation-overeenkomst gebruikt