Reglementering

Belgische Wetgeving op de bemiddeling

http://www.fbc-cfm.be/nl/wetgeving-en-reglementering

Europese reglementering op de mediation:

http://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/europees

Europese gedragscode m.b.t. de mediation:

http://5033.fedimbo.belgium.be/sites/5033.fedimbo.belgium.be/files/explorer/EUROPA/adr_ec_code_conduct_nl_21kB.pdf

 Federale gedragscode van de mediator:  

http://5033.fedimbo.belgium.be/sites/5033.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Gedragscode.pdf

Klachtenprocedure

http://5033.fedimbo.belgium.be/sites/5033.fedimbo.belgium.be/files/explorer/Beslissing_van_25_september_2008_betreffende_de_procedure_tot_intrekking_van_de_erkenning_1.pdf